Nieuws

Bassischool De Talenten verwelkomt negentigste leerling.

woensdag, 14 februari 2018

                                  Vandaag heeft basisschool De Talenten haar negentigste leerling in het zonnetje gezet. De Talenten is een gezellige, kleine school in de Slachthuisbuurt. De school zit in buurtcentrum De Hamelink en heeft een hecht contact met de buurt. De school bestaat al sinds 2008 en groeit de laatste twee jaar...

Vakantierooster 2017-2018

dinsdag, 25 april 2017

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018 Hierbij de vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2017-2018 Eerste schooldag Maandag 4 september 2017 Vakanties                                         ...

Welkom op basisschool de Talenten

vrijdag, 09 december 2016

Welkom op Basisschool De Talenten  

Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?De Medezeggenschapsraad (MR) is bij wet geregeld en geeft het onderwijspersoneel en de ouders samen de mogelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs mede te bepalen. De MR heeft daarnaast de mogelijkheid om voorstellen te doen en vragen te stellen aan de directie. Hierbij kunt u denken aan: ouderbetrokkenheid, voorzieningen voor leerlingen, pestprotocol, formatie, groepsgrootte, ontwikkeltraject, nieuwe methodes etc.    Waarvoor kunt u bij ons terecht en...
© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl